• +010 - 472 16 23
  • secretariaat@flobert.nl

Lid worden

Wat je moet weten voordat je lid wordt

Het lidmaatschap bestaat uit twee delen. Het toekomstig nieuwe lid is het eerste half jaar aspirant lid. Na deze periode volgt de definitieve beslissing of het aspirant lid hoofdlid wordt van de schietsportvereniging Flobert.

Voor de aanvraag van een aspirant-lidmaatschap heb je nodig:

  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
  • 2 pasfoto’s
  • Een volledig ingevulde inschrijfformulier

De aanvraag zal dan eerst in behandeling worden genomen, nadat de hierboven genoemde bescheiden gelijktijdig zijn ingeleverd.

De aannamecommissie zal een advies uitbrengen aan het bestuur. Het bestuur zal uiteindelijk het besluit nemen, na afweging van het advies van de aannamecommissie, of er kan worden overgegaan tot het verlenen van het aspirant-lidmaatschap.

Indien wordt overgegaan tot het verlenen van het aspirant-lidmaatschap zal het aspirant lid een factuur ontvangen voor het voldoen van de contributie en inschrijfgeld.

Aspirant leden

Het eerste half jaar begin je als aspirant en gedurende die periode dien je de Veiligheidstraining af te ronden, voldoende vaardigheid op te bouwen, en aan alle veiligheidsregels te voldoen. Na dit eerste half jaar zal het bestuur de beslissing nemen of het aspirant-lid definitief lid kan worden.

Aspirant leden en Hoofdleden kunnen niet direct beschikken over een eigen wapen. Dat betekent niet dat je niet kan schieten. Het eerste anderhalve jaar wordt er door aspirant en hoofdleden met wapens van de vereniging (klein kaliber) geschoten.

Contributie

Bij inschrijving zal het aspirant-lid, naast de contributie, inschrijfgeld moeten betalen. Omdat de vereniging aangesloten is bij de KNSA zal ook hier inschrijfgeld en contributie betaald moeten worden. De betaling voor de KNSA geschiedt via de vereniging.

Geïnteresseerden

Geïnteresseerden komen eerst een avond op eigen gelegenheid of als introducé. Het bestuur zal tekst en uitleg geven over de schietport en de vereniging in het bijzonder. Een introducé wordt geregistreerd op basis van zijn persoonsgegevens, wettelijke identificatie in de vorm van paspoort of identiteitskaart is nodig en wordt gecontroleerd. Wil je daarna lid worden, dan krijg je een inschrijfformulier. Wettelijk gezien mag een persoon binnen één jaar drie maal als introducé ingeschreven staan.

Mocht je interesse zijn gewekt dat kan je je aanmelden door gebruik te maken van het formulier op de contact-pagina.

Geïnteresseerd geraakt?

Is je interesse gewekt en wil je eens een introductie meemaken op onze vereniging. Dat is mogelijk. Meld je aan via de contactpagina en we gaan een afspraak inplannen.